Leiderschapsontwikkeling

Mindfulness in leiderschapsontwikkeling

Doelen

In de afgelopen jaren heeft mindfulness onderzoek, algemeen neurofysiologisch onderzoek als ook specifiek onderzoek op het gebied van neuroleiderschap, ons vele belangrijke inzichten verschaft met betrekking tot de invloed van emotionele intelligentie, betrokkenheid, geluk, productiviteit, constructieve samenwerking en de rol die deze aspecten innemen in onze kenniseconomie.

Veel bedrijven willen deze inzichten verder integreren in hun bestaande leiderschapsontwikkeling programma’s. Door de integratie van op mindfulness gebaseerde methodes en de nieuwe wetenschappelijke inzichten in bestaande leiderschapsontwikkeling programma’s, kunnen deze methodes en inzichten steeds meer bijdragen en tevens goed geborgd worden in de leiderschapscultuur van een organisatie.

Deelnemers

In co-creatie met HR-functionarissen kunnen we modules en workshops samenstellen die passen binnen leiderschapsontwikkeling programma’s voor junior en senior leiders.

Inhoud

Het cultiveren van authentiek leiderschap en sociale- en emotionele intelligentie vraagt om enerzijds competenties en anderzijds een persoonlijke transformatie. ‘Tools’ worden gekoppeld aan een vergroot innerlijk gewaar zijn. De combinatie van wetenschappelijke inzichten en op mindfulness gebaseerde methodes brengen inzicht en praktijk dichter bij elkaar, en vormen de basis voor een succesvolle leiderschapsontwikkeling.

Hieronder treft u enkele onderwerpen aan die in modules geïntegreerd kunnen worden. Elke module heeft een goede balans tussen inzicht verschaffen, tools aanreiken en er praktisch mee aan de slag gaan.

Zelfmanagement:

  • aandacht en focus versus multi-tasken: hoe managen we onze aandacht en bereiken we onze doelstellingen
  • de intelligentie van emoties: de perceptie van emoties en het cultiveren van emotionele intelligentie door mindfulness methodes
  • het belang van mentale rust voor inzicht en het oplossen van problemen
  • tijd: de veranderingen van onze tijdsperceptie als we stress ervaren en hoe we enkele typische timemanagement problemen kunnen overwinnen
  • cultiveren van ‘presence’ in het nu, welke samengaat met de ontwikkeling van authenticiteit

Leidinggeven aan anderen:

  • spiegelneuronen en het sociale brein: hoe we altijd voelen wat anderen voelen en hoe we sociale intelligentie kunnen cultiveren
  • mindful communicatie: hoe echt te luisteren en hoe we beter op elkaar kunnen afstemmen
  • omgaan met conflicten: niet oordelen en gewaarzijn bij het oplossen van conflicten
  • mindful teamontwikkeling

”De doelen voor een training worden altijd in onderling overleg met de klant afgestemd. Het hart van ons werk komt uit onze kennis en ervaring van de drie gebieden mindfulness, neurowetenschappen en systemisch leiderschap. De persoonlijke en ervaringsgerichte ervaringen van de deelnemers worden ondersteund door de duizend jaar oude mindfulness oefeningen. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat dit werkt, en het helpt ons om het plezier in leiderschap te herontdekken.” - Liane Stephan
Wij willen graag samen met jou onderzoeken wat de behoeftes zijn van jouw leiderschapsteam.

Welcome to awaris.

We live in a constantly changing world - and we ourselves can only develop and grow if we in turn are open to change.
.
This is a year of transition for us. We are shedding off our old name, and undergoing a transformation. Our mindfulness focused leadership academy is growing up – to a more encompassing transformational approach. Inner climate change has to go hand in hand with outer change. For a self that is authentic and vital. For a we that inspires and is encompassing.
.
See the difference at awaris.nl
.