Mindful Leadership

2-jarig programma – Mindfulness in leiderschap

Doelen

Mindfulness is essentieel in leiderschap. Deze zienswijze wordt door een steeds groter wordende groep leiderschapsdenkers en wetenschappers gedeeld. Succesvol leiderschap vraagt in de hedendaagse kennis- en netwerkmaatschappij om constructieve samenwerking, een heldere focus, emotionele intelligentie, systeembewustzijn alsmede om persoonlijke vitaliteit en herstellend vermogen. Tegelijkertijd staan deze vaardigheden en kwaliteiten constant onder druk door de almaar toenemende snelheid, complexiteit en afleidingen op ons werk; veel leiders hebben grote kans om hierdoor onrustig en naar binnen gericht te worden, en zichzelf volledig uit te putten.

Dit programma begeleidt leiders die hun mindfulness beoefening willen verdiepen en dit willen integreren in hun leiderschapsrol. Het programma bestaat o.a. uitgebreide mindfulness beoefening, inzichten uit de neurowetenschappen, persoonlijke coaching, samenstelling van support groepen en het volgen van webinars.

Deelnemers

Dit programma is voor leiders die al enige ervaring met mindfulness hebben en dit willen verdiepen en verankeren in hun leiderschapsrol.

Inhoud

  • Verdieping van de beoefening en ervaring van mindfulness, waardoor men creatiever weet om te gaan met stress en men meer een gevoel van innerlijke rust ervaart.
  • Vergroten van kennis & begrip omtrent vitaliteit, energiemanagement en leermethodieken, en dit leren toepassen in de eigen dagelijkse praktijk.
  • Vergroten van persoonlijk zelfbewustzijn en emotionele intelligentie en weten hoe deze in te zetten in je rol als leider.
  • Verdieping van mindfulness in communicatie, en hiermee het versterken van een waarderende en constructieve leiderschapsstijl.
  • Praktische mindfulness methodes welke ingezet kunnen worden bij teamontwikkeling, creativiteit sessies en bij conflictmanagement.
  • Cultiveren van een persoonlijk leiderschapskompas en het vermogen om visie & aspiratie te verbinden met de praktijk van het dagelijks werkleven.

Testen

Dit programma biedt de deelnemers een kans om hun leiderschap te versterken door beoefeningen rondom mindfulness, authenticiteit en emotionele intelligentie.

Om de impact te monitoren zal er gedurende dit programma enkele keren een individuele- en groepstest plaatsvinden. De evaluatie hiervan wordt uitgevoerd door onze universitaire partners (Oxford University en Radboud Universitair Centrum). Dit is wereldwijd het eerste onderzoeksproject dat leiders voor een periode van 2 jaar zal ondersteunen in de cultivering van hun mindfulness beoefening.

Wij benadrukken altijd de wetenschappelijke evaluatie van onze programma’s. Zowel voor individuen als voor HR-afdelingen worden hiermee de resultaten en effecten van een training inzichtelijk en meetbaar gemaakt.

Contact

Welcome to awaris.

We live in a constantly changing world - and we ourselves can only develop and grow if we in turn are open to change.
.
This is a year of transition for us. We are shedding off our old name, and undergoing a transformation. Our mindfulness focused leadership academy is growing up – to a more encompassing transformational approach. Inner climate change has to go hand in hand with outer change. For a self that is authentic and vital. For a we that inspires and is encompassing.
.
See the difference at awaris.nl
.