Onderzoeksproject

WorkingMIND – “Resilience, Work Satisfaction and collaboration in working life.“

Gezamenlijk project van de Kalapa Leadership Academy, de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen in Coburg  en het GRP Instituut - Universiteit van München.

Achtergrond

Ons werkzame leven gekenmerkt zich tegenwoordig door enorme hectiek, gevoed door voortdurende zintuiglijke prikkels en een onophoudelijk hoge werkdruk.

Het tempo ligt enorm hoog, en hiermee is stress een normaal onderdeel van ons bestaan geworden. Ziekmeldingen veroorzaakt door stress of psychologische aandoeningen zijn tegenwoordig de belangrijkste oorzaak van werk gerelateerd verzuim, met alle hoge kosten van dien. Zelfs ‘gezonde’ werknemers voelen de permanente druk; zij ervaren minder werktevredenheid, minder creativiteit, minder herstellend vermogen en staan hierdoor ook minder open om iets nieuws te leren.

Uit inzichten van neurofysiologisch onderzoek en uit de ervaringen van diverse grote bedrijven (bijv. Intel, Google) die experimenteerden met radicaal nieuwe methoden, komt naar voren dat er succesvolle nieuwe manieren zijn om deze stress te verminderen. Tegelijkertijd zorgen deze nieuwe methoden voor verbetering van het herstellend vermogen, de medewerkerstevredenheid, een betere samenwerking en de emotionele intelligentie. Een centraal aspect in deze nieuwe methoden is mindfulness training – een training die zichzelf al bewezen heeft in de gezondheidszorg, het gevangeniswezen en in de preventie van burn-out.

Een toenemend aantal organisaties hebben mindfulness verankerd in hun leiderschapscultuur. We zijn ervan overtuigd dat deze beproefde methoden, die al bewezen zijn in meer dan 3500 onderzoeksrapporten, een zeer positieve bijdrage kunnen leveren aan het werkzame leven.

De doelen van het onderzoeksproject zijn om de impact van mindfulness methoden te onderzoeken op medewerkers en managers op de werkplek. Op dit moment ligt de focus bij mindfulness bij neuropsychologisch onderzoek. Meer dan 3500 studies hebben de impact van mindfulness onderzocht op de verschillende aspecten van het leven. De onderzoeken laten zeer positieve resultaten zien.

Eerder onderzoek op de effectiviteit van mindfulness op de werkplek hebben de volgende resultaten opgeleverd:

 • Significante afname in ervaren stress, verbeterd functioneren van het immuun systeem, verbeterde herstelkracht en afname van het ziekteverzuim
 • Heldere focus en verbeterde concentratie tijdens het werk
 • Verbeterd vermogen om rustig en helder te blijven in stressvolle tijden
 • Significante verbetering van relaties in teams
 • Meer acceptatie van de werksituatie en toename van werk tevredenheid

Projectomvang

In 2013 en 2014 participeerden meer dan 20 bedrijven in dit project. Deze bedrijven selecteerden 15-20 medewerkers die graag over een periode van 10 weken getraind wilde worden in mindfulness methoden. Het grootste gedeelte van de training werd gegeven op de vestiging van de klant.

De training bestaat uit:

 • Een kick-off event (intern bij het bedrijf)
 • Een volle dag training (op een externe locatie)
 • 8 trainingsmodules van 2-2 ½ uur (intern), in een tijdsbestek van 10 weken
 • Een afsluitende dag training (extern)
 • Gedurende de training wordt iedere deelnemer gestimuleerd en gevraagd om iedere dag tenminste 10 minuten mindfulness te beoefenen en hiervan een verslag te maken.

Verdere informatie over de inhoud van de training tref je aan bij de WorkingMIND Training.

Project evaluatie

Het project werd geleid en geëvalueerd door Prof. Kohls van het GRP Instituut -Universiteit van München en de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen in Coburg.

Het volgende werd geëvalueerd:

 • Kernonderdelen – Cognitieve testen (Attention Network Test) en zelfonderzoek gebaseerd op gevalideerde vragen sets (PSQ, Tedium Meting etc.) gekoppeld aan het volgen van iemands persoonlijke beoefening met behulp van een smartphone-app
 • Biochemische stress parameters – gedetailleerd medisch onderzoek gebaseerd op gevalideerde bio-markers inclusief cortisol, hartritme variabiliteit onderzoek en zelfs telomer lengte assessment. Dit wordt uitgevoerd door een van onze partners Mednetwork

De resultaten van het project werden gepresenteerd op het Mindfulness forum in oktober 2014 in Bensberg (nabij Keulen).

Contact

Welcome to awaris.

We live in a constantly changing world - and we ourselves can only develop and grow if we in turn are open to change.
.
This is a year of transition for us. We are shedding off our old name, and undergoing a transformation. Our mindfulness focused leadership academy is growing up – to a more encompassing transformational approach. Inner climate change has to go hand in hand with outer change. For a self that is authentic and vital. For a we that inspires and is encompassing.
.
See the difference at awaris.nl
.